Úvod

SLOVENSKÁ RODNÁ DEDINA POD HORAMI – pieseň, ktorá sa často niesla malebnou dedinkou, ktorá je skutočne obklopená horami.  Jej dejiny sa začali písať rokom 1O75 a to je svedectvom o jej bohatej histórii.

Dedinka, ako každá iná, no predsa výnimočná. Spev, dobrá nálada, vzájomná tolerancia, dobré susedské vzťahy, nedeľné sedenia na drevených lavičkách pred oknami, hranie na harmonike, to sú hlavné a typické znaky jej obyvateľov. A snáď aj toto bolo dôvodom k tomu, aby si miestni chlapci zohnali dychové nástroje a začali vyhrávať.