Mladá generácia preberá tradíciu

Rok 2001 zmanenal pre dychovku príchod 2 nových muzikantov a to Miroslava Díreša – trúbka a Mareka Kováča – tenor. V priebehu ďalšieho obdobia postupne pribúdala nová generácia muzikantov: Miroslav Danko – barytón, Ivana Kunkelová – klarinet, Lucia Nipčová – klarinet, Eliška Balčiráková – klarinet, Jaroslav Kukučka – tuba, Jozef Dubec – trúbka, Dominik Richter – trúbka a o niečo neskôr Lukáš Vaškovič – tenor, barytón, bastrúbka, Michal Drienovský – bicie. Členov dychovky učil p.Jozef Števo, ktorý chodil na Žikavu z Čiernych Klačian. P.Števo bol pre muzikantov veľkým vzorom, nakoľko mal mimo hudobného vzdelania aj skúsenosti s hraním v profesionálnych kapelách a v neposlednom rade aj skúsenosti z nahrávania CD nosičov. Rok 2007 bol rokom opätovného náboru nových členov do dychovky.

Výsledkom náboru bol príchod nového člena Mária Danka. Mário bol vtedy najmladším členom – vek však nebol prekážkou v jeho snažení a napredovaní. Bol žiarivým príkladom toho, že keď človek chce, všetko sa dá. Rýchlo sa učil a ešte rýchlejšie napredoval, všetko si poctivo odpracoval a vlastný progres si tvrdo vybojoval. Jeho snahu a zápal na ňom všetci ostatní obdivovali. Žiaľ v roku 2009 kapelu aj tento svet po tragickej nehode na rybníku za dedinou ako 15. ročný opustil.

O rok neskôr kapelu zasiahol ďalší náhly odchod krídlovkára p.Gejzu Kukučku. V tomto období vymenil kapelníka p.Vincenta Dubca nový kapelník Miroslav Díreš, ktorého približne po roku vymenil Lukáš Vaškovič. Ako čas plynul, postupne členovia omladenej dychovky odchádzali. Niektorí kvôli práci, iní štúdiu a tak ostali v dychovke len traja členovia:

  • Miroslav Díreš
  • Jaroslav Kukučka
  • Michal Drienovský

V tomto ťažkom období pomáhali uvedeným členom muzikanti z okolitých obcí (Topoľčianky, Obyce, Skýcov). Prvou pozitívnejšou zmenou bol príchod p.Miroslava Žembera – trúbka.