Ako to začalo?

130 rokov je dlhý čas, počas ktorého sa vystriedajú niekoľké generácie. Podanie overenej a presnej informácie o vzniku dychovej hudby v Žikave je veľmi ťažká úloha. Z písomných záznamov sa žiaľ veľa nezachovalo, ale ústnym podaním pamätníkov môžeme označiť rok 1888 rokom vzniku prvej dychovej hudby v Žikave. Prvým kapelníkom bol p.Antoš, spomínaný vo viacerých písomnostiach. Ako príklad možno spomenúť publikáciu „100 rokov dychovej hudby v Hostiach“ z roku 1997, kde sa jeho meno spomína v súvislosti s učením vtedajších prvých členov vznikajúcej dychovej hudby v Hostiach. V knihe venovanej obci Žikava, vydanej v roku 2000 pri príležitosti 925. výročia prvej písomnej zmienky o obci je meno p.Antoša uvedené tiež ako meno prvého kapelníka a neurčitým spôsobom sa už v roku 2000 spomína viac ako 100 ročná história dychovej hudby v Žikave. Slová pamätníkov hovoria  o p.Antošovi ako o učiteľovi prvých muzikantov a priateľovi p.Kornela Čepca z Topoľčianok, ktorý bol zakladateľom a prvým kapelníkom dychovky v Topoľčiankach, ktorá vznikla v roku 1870.

Medzi prvých členov patrili aj:

  • Dubec František
  • Čančo Peter
  • Mráz Ján (prezývaný Gusiak)
  • Kukučka Karol

Posledný spomínaný p.Kukučka bol kapeľníkom po p.Antošovi. Počas jeho vedenia kapela zanikla. Bolo to v období pred 1. svetovou vojnou.

Už v tomto období bola dychovka zo Žikavy známa v bližšom i vzdialenejšom okolí. Dôkazom sú výpovede pamätníkov, ktorí spomínajú, že dychovka hrávala nielen v blízkosti obce, ale jej melódie počúvali aj ľudia na južnom Slovensku v okolí Nových Zámkov. Kapela hrávala počas rôznych mestských či obecných slávností, jej tóny zneli aj počas cirkevných sviatkov, púti, atď. V tomto období existovala aj cimbálovka, v ktorej hrával p.Karol Kukla.

Zaujímavosťou bolo, že všetci členovia dychovej hudby hrali melódiu, doprovodné party a rozdelenie melódie na 3 hlasy sa objavuje až okolo roku 1960.

Dôkazom naozaj dlhej histórie Žikaveckej dychovky sú aj 2 historické nástroje, ktoré sa uchovali dodnes. Konkrétne sa jedná o bubon vyrobený v 19. storočí, na ktorom sa hrávalo ešte v období Rakúsko-Uhorska a tenor, ktorý má oproti dnešným nástrojom posunuté ladenie o poltón. Teda v dnešnej dychovej hudbe by už s ostatnými nástrojmi neladil.